Szkoła Podstawowa nr 14

im. gen. Władysława Sikorskiego

w Bydgoszczy
 
 

 

Witamy w serwisie internetowym SP nr 14 w Bydgoszczy im. gen. Władysława Sikorskiego

Nasza witryna internetowa jest miejscem najbardziej aktualnej informacji z życia Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy.Misją naszej szkoły jest "Dziecko wspólnym dobrem rodziców i szkoły"

Zdolni znad Brdy

W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie od marca do grudnia 2017 r. realizowane będą następujące projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół podstawowych:

 1. Matematyka z pasją.

2. Młody obserwator, badacz, odkrywca.

3. Multimedia w fizyce i informatyce.

4. Warsztaty przyrodnicze "Klub poszukiwaczy wiedzy".

5. „Z przyrodą za Pan Brat” – zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii 
     i chemii (od września 2017).

 Szczegółowe informacje na temat projektów znajdują się w załącznikach oraz na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy” Chętni uczniowie proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w sekretariacie Pałacu Młodzieży do dnia 24 marca br.  (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1900).

Obóz letni w Rewalu

Szkoła Podstawowa nr 14  przy współpracy z Budowlanym Klubem Sportowym  po raz szósty  organizuje  obóz rekreacyjno- sportowy w Rewalu w terminie od 1 sierpnia  -  11 sierpnia  2017 roku.

Zjazd piłkarzy ręcznych SP 14 i zawodników UKS uczniowie urodzeni w latach 1969-98

Z ogromną satysfakcją zapraszam wszystkich byłych zawodników, z którymi miałem przyjemność współpracować na spotkanie sportowo - towarzyskie. Planowany termin spotkania 10 czerwca 2017 r. ( sobota ) w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy.

Duplikaty świadectw i legitymacji

Informujemy, że na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustaw

za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wys. 26 zł

                          za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości 9 zł

 Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Szkoły    71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

 

Ilość odwiedzin

  • Licznik strony: 148,210
  • Unikalnych wejść: 502
 
I love SP14! drupal-love-right.png