Szkoła Podstawowa nr 14

im. gen. Władysława Sikorskiego

w Bydgoszczy
 
 

 

Witamy w serwisie internetowym SP nr 14 w Bydgoszczy im. gen. Władysława Sikorskiego

Nasza witryna internetowa jest miejscem najbardziej aktualnej informacji z życia Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy.Misją naszej szkoły jest "Dziecko wspólnym dobrem rodziców i szkoły"

Kolonie letnie w Rewalu

Szkoła Podstawowa nr 14 po raz kolejny jest organizatorem kolonii letnich w Rewalu od 1 sierpnia do 11 sierpnia 2017 roku . Informacje wkrótce!

Karnawałowa dyskoteka

Dnia 19 stycznia 2017 w godzinach 16:00 – 18:30 odbędzie się karnawałowa dyskoteka szkolna dla klas IV-VI.

Zapraszamy i  życzymy udanej zabawy!

Bal karnawałowy klas I-III

Dnia 23 stycznia 2017 roku (poniedziałek)  na sali gimnastycznej odbędzie się bal przebierańców dla klas młodszych. Klasy I-II w godz.8.00-11.00, klasy III w godz.10.30-13.30.

Zjazd piłkarzy ręcznych SP 14 i zawodników UKS uczniowie urodzeni w latach 1969-98

Z ogromną satysfakcją zapraszam wszystkich byłych zawodników, z którymi miałem przyjemność współpracować na spotkanie sportowo - towarzyskie. Planowany termin spotkania 10 czerwca 2017 r. ( sobota ) w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy.

Duplikaty świadectw i legitymacji

Informujemy, że na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustaw

za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wys. 26 zł

                          za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości 9 zł

 Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Szkoły    71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

 

Ilość odwiedzin

  • Licznik strony: 147,908
  • Unikalnych wejść: 502
 
I love SP14! drupal-love-right.png