Szkoła Podstawowa nr 14

im. gen. Władysława Sikorskiego

w Bydgoszczy
 
 

 

Witamy w serwisie internetowym SP nr 14 w Bydgoszczy im. gen. Władysława Sikorskiego

Nasza witryna internetowa jest miejscem najbardziej aktualnej informacji z życia Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy.Misją naszej szkoły jest "Dziecko wspólnym dobrem rodziców i szkoły"

Wakacje !!!

Wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły życzymy wesołych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji !

Bezpieczne wakacje

Już rozpoczęły się upragnione wakacje, pełne wolności i zabawy. Nie należy jednak zapominać o własnym i innych bezpieczeństwie. Zapoznaj się z prezentacją, która z pewnością da Ci wiele rad, jak należy spokojnie i bezpiecznie wypoczywać !!!!

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się Rodziców z listem od Ministra Edukacji Narodowej o zmianach w edukacji.

Duplikaty świadectw i legitymacji

Informujemy, że na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustaw

za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wys. 26 zł

                          za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości 9 zł

 Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Szkoły    71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

 

Ilość odwiedzin

  • Licznik strony: 148,767
  • Unikalnych wejść: 502
 
I love SP14! drupal-love-right.png