Szkoła Podstawowa nr 14

im. gen. Władysława Sikorskiego

w Bydgoszczy
 
Budynek naszej szkoły Sala gimnastyczna Sala lekcyjna Biblioteka szkolna Sala komputerowa Świetlica Zerówka Wykorzystywanie tablic interaktywnych podczas zajęć Zajęcia na basenie
 

 

Witamy w serwisie internetowym SP nr 14 w Bydgoszczy im. gen. Władysława Sikorskiego

Nasza witryna internetowa jest miejscem najbardziej aktualnej informacji z życia Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy.Misją naszej szkoły jest "Dziecko wspólnym dobrem rodziców i szkoły"

Komunikat

W związku ze stanowiskiem MEN odnośnie zorganizowania przez szkołę zajęć opiekuńczych  w czasie przerwy świątecznej proszę o pisemną deklarację udziału Państwa dziecka w  zajęciach opiekuńczych organizowanych  na terenie placówki  w dniach 22, 23, 29 i 30 grudnia 2014 r. oraz 02 i 05 stycznia 2015 r.

Imienne deklaracje są do pobrania  w świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły .

 Wypełnione należy złożyć w świetlicy szkolnej do 16 grudnia do godziny 15.00. Na zebraniach przekażemy informacje o ilości dzieci i godzinach zajęć. 

Ferie zimowe z SP 14

Szkoła Podstawowa nr 14 w roku szkolnym 2014/2015  jest organizatorem po raz szósty zimowego obozu rekreacyjno-sportowego  w terminie  od 16.02.2015 do 23.02.2015Gorąco zachęcamy  wszystkich uczniów naszej szkoły do wypoczynku i pobytu w Kompleksie Wypoczynkowym  „JANO” w malowniczej dolinie Krężelki.

Zarządzenie w sprawie podręczników

Dyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą o zapoznanie z zarządzeniem w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Duplikaty świadectw i legitymacji

Informujemy, że na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustaw

za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wys. 26 zł

                          za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości 9 zł

 Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Szkoły    71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

Najmłodsi zdolni

Miło nam wszystkich poinformować, iż nasza szkoła w dniu 7 listopada została wyróżniona na Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej rozwijaniu zdolności najmłodszych uczniów w Warszawie. Jest się czym pochwalić, gdyż tylko dwie szkoły zostały wyróżnione w naszym województwie, w Bydgoszczy tylko nasza !!! W całej Polsce wyróżniono tylko 50 szkół. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która pokazuje nasze działania. 

Prezentację można pobrać TUTAJ

 

Ilość odwiedzin

  • Licznik strony: 77,805
  • Unikalnych wejść: 502
 
I love SP14! drupal-love-right.png