Szkoła Podstawowa nr 14

im. gen. Władysława Sikorskiego

w Bydgoszczy
 
Budynek naszej szkoły Sala gimnastyczna Sala lekcyjna Biblioteka szkolna Sala komputerowa Świetlica Zerówka Wykorzystywanie tablic interaktywnych podczas zajęć Zajęcia na basenie
 

 

Witamy w serwisie internetowym SP nr 14 w Bydgoszczy im. gen. Władysława Sikorskiego

Nasza witryna internetowa jest miejscem najbardziej aktualnej informacji z życia Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy.


Misją naszej szkoły jest "Dziecko wspólnym dobrem rodziców i szkoły"

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy działając na podstawie § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada niżej wymienione zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, które są przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innej jednostce na czas nieoznaczony bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

Wyprawka szkolna

Wnioski dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" można składać do 4 września 2014 roku. Druk do pobrania w sekretariacie szkolnym.

Pomoc materialna

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać do 4 września 2014 roku w sekretariacie szkoły. Formularze do pobrania w sekretariacie.

Duplikaty świadectw i legitymacji

Informujemy, że na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustaw


  • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wys. 26 zł
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości 9 zł

 Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Szkoły    71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

 

 

Najmłodsi zdolni

Miło nam wszystkich poinformować, iż nasza szkoła w dniu 7 listopada została wyróżniona na Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej rozwijaniu zdolności najmłodszych uczniów w Warszawie. Jest się czym pochwalić, gdyż tylko dwie szkoły zostały wyróżnione w naszym województwie, w Bydgoszczy tylko nasza !!! W całej Polsce wyróżniono tylko 50 szkół. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która pokazuje nasze działania. 

Prezentację można pobrać TUTAJ

 

Ilość odwiedzin

  • Licznik strony: 67,070
  • Unikalnych wejść: 502
 
I love SP14! drupal-love-right.png